Salgs- og leveringsbetingelser

 

Salgs- og leveringsbetingelser - Privatkunde

Priser

Alle priser er opgivet i danske kroner inkl. moms.

Visse produkter bliver tillagt emballageafgift, som bliver beregnet efter vægt.

 

Der tages forbehold for prisjusteringer, tastefejl samt ændringer i produktspecifikationer og afgiftsændringer. Varefotos er kun illustrative og kan afvige fra varens egentlige udseende.

 
Betaling

Der kan betales med Dankort, Visa/Dankort, MasterCard samt andre internationale betalingskort. Betaling foregår via en krypteret og sikker forbindelse. Vi gemmer ingen oplysninger om dit Dankort eller kreditkort. Der kan ikke hæves et større beløb end det, der er godkendt ved betaling. Beløbet bliver først trukket, når varen afsendes fra vores lager.

 
Leveringstid

Vores normale leveringstid er 2-4 arbejdsdage, ekskl. lørdag, samt søn-og helligdage. Er varen markeret som en skaffevare skal man forvente en leveringstid på 2-3 uger, da den først skal bestilles hos producenten eller grossisten. Har du bestilt lagervarer samtidig vil disse blive sendt afsted med det samme og skaffevarer, så snart de hjemkommer.

Bemærk at skaffevarer normalt ikke kan afbestilles.

 
Alle bestillinger leveres som udgangspunkt af Post Nord.
 
Ændring eller annullering af ordrer

Har du behov for at ændre eller annullere din ordre, skal du kontakte kundeservice hurtigst muligt på e-mail: info@naturetonature.dk eller tlf. 48411083. Din ordre kan ikke annulleres, efter den er afsendt.

 
Leveringsomkostninger
Fragt er på kr. 75,00 på alle ordrer under kr. 600,00.
Ved bestilling på over kr. 600,00 er der gratis fragt for private.
 
Returnering og fortrydelsesret
 
Fortrydelsesret
Du har som altid i forbrugerkøb 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare.
 

Fortryder du købet, skal NatureToNature underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du modtog dine varer. Meddelelsen skal gives på e-mail: info@naturetonature.dk eller tlf. 48411083. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.  Vi skal senest have varen retur 14 dage efter meddelelse om at købet fortrydes.

 
Returfragt ved fortrydelse
Du skal selv betale for returfragten, irmaets juridske adresse og du skal sende varen til følgende adresse:
NatureToNature Nordic .
Danmark
 
 
 

Du bærer risikoen for varen fra varens levering, og ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Husk at få en kvittering på posthuset som bevis på, at du har afsendt pakken inden for returfristen.

Bemærk, at vi ikke modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller uden omdeling.

 
Varer undtaget fortrydelsesretten
Du mister din fortrydelsesret på:
- varer der er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
- varer der er forseglede af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager, hvor forseglingen er brudt.
 
 
Beskadigede varer og returnering

Hvis din pakke er synligt beskadiget, når posten leverer den, er det vigtigt, at du lader være med at modtage den. Pakken returneres automatisk til os. For at sikre en hurtig behandlingstid opfordrer vi til, at du kontakter kundeservice med det samme, så vi får besked om, hvorfor pakken kommer retur, og så vi kan arrangere en ny levering.

Skulle produktet være defekt efter modtagelse, skal du hurtigst muligt kontakte os, så vi kan arrangere returfragt af det defekte produkt og levering af et nyt.

 
Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette skriftlig henvendelse til vores kundeservice på email: info@naturetonature.dk med udførlig beskrivelse af det hændte samt ønsket handling.
Alternativt kan der sendes et anbefalet brev til vores adresse NatureToNature Nordic -Danmark.
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt:
 
Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41715000 - email: kfst@kfst.dk
 
Force majeure
NatureToNature tager forbehold for forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure.

 

Salgs- og leveringsbetingelser - Erhverv

Naturetonature.eu drives af NatureToNature Nordic ApS og firmaets juridske adresse.

NatureToNature Nordic.
, Danmark 
Telefon: +45 48411083
E-mail: info@naturetonature.dk
 
 
 
Bank: Sparekassen Nørre Nebel og Omegn
Konto: 9682 0001101307
BIC: NRNEDK21 

 

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem parterne.

 

Tilbud

Alle tilbud er som udgangspunkt gældende i 14 dage med mindre andet er aftalt. Accept af tilbud, der er NatureToNature i hænde efter fristens udløb, er ikke bindende, med mindre NatureToNature meddeler kunden noget andet.

 

Ordrer

Ordrer kan afgives skriftligt eller pr. telefon.

NatureToNature Nordic sender en ordrebekræftelse pr. mail efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde virksomheden.

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden NatureToNature skriftlige accept.

Hvis NatureToNature bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med kundens ordre, skal kunden hurtigst muligt kontakte NatureToNature og senest dagen før leveringsdatoen kl. 15.

Som udgangspunkt tages der ikke varer retur som følge af kundens fejlbestilling.

 

Pris og betaling

Priser er angivet ekskl. leveringsomkostninger, gebyrer, moms og afgifter.

Betalingsbetingelser er som udgangspunkt netto 7 dage. Andre betalingsbetingelser kan aftales skriftligt mellem parterne.

 

Forsinket betaling

Betaling skal senest være sælger i hænde på den på fakturaen angivne forfaldsdato. Hvis betaling sker efter forfaldsdatoen, beregner Nature To Nature rykkergebyr samt rente i henhold til renteloven.

 

Levering

NatureToNature leverer som udgangspunkt alle lagervarer inden for 1-3 hverdage. Ikke lagerførte varer kan NatureToNature oplyse leveringstiden på.

 

Fejl og mangler

Kunden er forpligtiget til at undersøge alle produkter ved modtagelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, skal den straks meddeles skriftligt til NatureToNature. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til NatureToNature, kan den ikke senere gøres gældende.

 

Forsinket levering

Hvis NatureToNature Nordic forventer en forsinkelse af leveringen af produkter, informerer NatureToNature Nordic ApS kunden og oplyser årsag samt forventet ny leveringstid.

 

Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undtagelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

NatureToNature er ansvarlig for produktansvar med hensyn til det leverede i det omfang et sådant ansvar følger ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløst holde NatureToNature, i det omfang NatureToNature måtte ifalde produktansvar herudover.

 

Force majeure

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er NatureToNature ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for NatureToNature kontrol, og som Nature To Nature ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

Immaterielle rettigheder

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører NatureToNature.

 

Fortrolighed

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge NatureToNature erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentlig tilgængelige.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over NatureToNature fortrolige oplysninger, som beskrevet ovenfor. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtigt kommer til andres kendskab.

 

Kundens forpligtigelser efter afsnittet om fortrolighed gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandelens ophør, uanset årsagen til ophøret.

 

Gældende ret og værneting

Parternes samhandel er i alle henseenderne underlagt dansk lov.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.