Hvad betyder biologisk nedbrydeligt?

Når et produkt er biologisk nedbrydeligt, vil det sige, at det let kan nedbrydes af mikroorganismer uden at der skal tilføjes noget kemisk produkt.

Tiden for et produkt at bionedbryde afhænger af mængden af ilt, fugtighed og temperaturen i komposten, derfor skal man ikke bare smide biologisk nedbrydelige produkter i naturen.

-

 

 

  Biogasanlæg

 

Kompostering 

Kompostering er en nedbrydningsproces for organisk affald, som sker i forbindelse med mikrobakterier. Processen er med henblik på at produkterne skal producere kompost. Kompost har mange gode formål som forbedring og gødning af jorden. For en optimal komposteringsproces kræver det organiske affald den rette varme, fugtighed og ilt. Millioner af bittesmå mikrober, forbruger affaldet og omdanner det organiske materiale til kompost.

Der findes forskellige former for kompostering og der skelnes mellem hjemmekompostering og industrielkompostering.

Hjemmekompostering bortskaffes emballagen sammen med dit almindelige grønne affald som kartoffelskræller og græsafklip fra haven, i en lukket kompostbeholder. De lukkede beholder hjælper med at holde den rette temperatur og giver mikrobakterierne de optimale forhold til komposteringsprocessen.

Industriel kompostering her bliver affaldet indsamlet og sendt til en industriel kompostering eller biogas. Herefter forbehandles affaldet før det sendes videre til behandling i et biogasanlæg. For at sikrer at du kan smide din emballage med dit grønt affald, kan du kontakte dit affaldsselskab for at høre nærmere.

For at kunne sige at et produkt er fuldt komposterbart, skal de opfylde alle kravene i den europæiske standard EN13432 og /eller den amerikanske Standard ASTM D6400. Begge specifikationer kræver, at biologisk nedbrydelige eller komposterbare produkter nedbrydes helt under komposteringsforhold inden for en bestemt tidsramme og ikke efterlader nogen skadelige rester.

-

 

 

Kompost i haven

Kan jeg smide min bionedbrydelige og komposterbare engangsemballage ud sammen med køkken- og grønt affald?

Det enkelte svar er, ja det kan du godt. Undersøgelser viser at bionedbrydelige og komposterbare emballageprodukter giver et stort gaspotentiale ved at lade produkterne indgå i biogasprocessen sammen med andet bioaffald.

Der arbejdes målrettet i mange danske kommuner, om at etablere indsamling af køkken, mad og grønt affald for at sende det til biogasanlæg. Efter indsamlingen af det organiske affald forbehandles affaldet til en biomasse, kaldet pulp. Det er pulpen som kommer videre til biogasanlæggene, hvor den sammen med anden biomasse fra landbruget kan omdannes til vedvarende energi i form af biogas. De gasser sendes enten ud til naturgasnettet eller anvendes til kraftvarme.

-

 

 

 

Den Europæiske Standard EN 13432

Denne tekniske standard er offentliggjort i Det Europæiske Fællesskab og skal derfor gennemføres i hele Europa. Standarden sikrer emballage eller produkter som er mærket med EN 13432 OK Kompost Industri etiketten, er garanteret biologisk nedbrydeligt i et industrielt komposteringsanlæg. Det gælder også for det blæk eller tilsætningsstoffer der måtte være brugt i forbindelse med produktion af emballagen. Ligeledes er emballage med OK Kompost Industri mærket er også i overensstemmelse med kravene i EU's emballagedirektiv 94/62/EØF.

 

Hvad står EF 1935/2004 for?

Forordningen EF 1935/2004 er den grundlæggende EU-lovgivning om fødevarekontaktmaterialer. Alle fødevarekontaktmaterialer som fremstilles i, importeres til eller handles indenfor EU skal overholde denne forordning.

Forordningen siger, at materialer og genstande ikke under normale omstændigheder, må afgive stoffer til fødevaren i mængder der kan være:

 • Skadelige for menneskers sundhed
 • Skyld i en ændring i fødevarens indhold og kvalitet
 • Skyld i at fødevarens lugt og smag forringes.

Fabrikken skal dokumentere at lovgivningen overholdes, via en overensstemmelseserklæring overgives dette til importøren af produktet. På produktets datablad skal det fremstå nederst hvilken forordning som emballagen er godkendt til.

 

Hvad står EF nr. 2023/2006 for?

Forordningen EF 2023/2006 sikrer, at fremstillingsprocessen kontrolleres i forhold til specifikationer til materialer som har fødevarekontakt (FCM) sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Hovedprincipperne i forordningen er:

 • Lokalerne skal være egnede til formålet og medarbejderne skal være bevidste om kritiske produktionsfaser.
 • Der skal være en dokumenteret kvalitetssikring
 • Der skal opretholdes kvalitetsstyringssystemer i produktionen.
 • Der skal ved udvælgelse af materialer til fremstillingsprocessen tages højde for sikkerhed og inertitet af de endelig færdigproducerede artikler.

Gode fremstillingsregler gælder for alle faser i fremstillingskæden af materialer til fødevarekontakt. Fremstillingsregler gælder også selv om produktionen af udgangsmaterialer er omfattet af anden lovgivning.

-

 

Regler for emballage med fødevarekontakt

 

Afgiftspligt på engangsservice og -emballage

Når der er tale om emballage der er omfattet af afgiftspligten, gælder det alt emballage med et rumindhold under 20 liter, det er uafhængigt af hvilken form eller type det er. Det gælder også for emballage produceret af miljøvenlige materialer.

Ved engangsservice er de produkter der er omfattet af afgiftspligten, betegnet som de produkter der oftest smides ud efter brug, også selvom produktet kan anvendes mere end engang. Her gælder afgiften ligeledes hvis produktet er produceret af miljøvenlige materialer. Uanset om du handler til privat eller erhvervsmæssig brug er der afgiftspligt på produkterne.

Nedenstående vises eksempler på varer med og uden afgiftspligt. Disse eksempler er fundet på Skat.dk: 

Varer pålagt afgift:

 • Bakker eller tallerkner med en diameter på 33 cm eller derunder
 • Drinkspinde, rørepinde, træspatler til isbægre.
 • Engangskopper fremstillet af pap, plast eller bambuspapir. 
 • Pølsebakker fremstillet af foldet pap

Varer uden pålagt afgift:

 • Aluminiumsbakker og -forme
 • Bæger og beholder med et rumindhold over 2 liter
 • Isbægre som indgår i fremstillingsprocessen, og nedfryses sammen med isen 
 • Ispinde
 • Låg til bægre 
 • Serveringsbakker med en længde på mere end 33 cm
 • Sugerør 
 • Servietter og engangsduge

Mange naturlige råvarer der benyttes til produktion af miljøvenlige engangsservice og -emballage har oftest en højere vægt, end det traditionelle plastik service vi kender. Derfor vil afgiften på miljøvenlige produkter være højere end på plastik produkter. 

Et eksempel på vægt forskel på et miljøvenligt og komposterbart produkt vs. Et ikke komposterbart produkt:

Kaffekop i bambuspapir, med indvendig PLA-coating vejer 0,4 g – Koppen er fuldkomposterbar, det vil sige at hele koppen kan forgå i komposten, uden at efterlade giftrester.

Kaffekop i karton, med indvendig PE-coating vejer 0,32 g – koppen er ikke fuld komposterbar, da den indvendige coating ikke vil forgå i almindelig kompost, da det er et plastikmateriale.

Den miljøvenlige kaffekop i bambus papir, vejer væsentligt mere end, kaffekoppen med plastikmateriale. Dog vil afgiften være højere på det miljøvenlige produkt, og dermed skal forbrugeren betale mere for dette produkt.

-

 

 

Hvad er PLA og PSM?

Det ligner plastik, det føles som plastik, men det er PLA eller PSM. Et miljøvenligt alternativ til det almindelige plastik materiale vi kender. 

 

PLA står for polyaktisk syre og er et bionedbrydeligt platmateriale, som laves af majsstivelse. I forhold til plastik som er mere end 1000 år om at nedbrydes i vores natur, kan PLA smides ud sammen med dit almindelige grønne affald og bruger omkring 64 dage på at nedbryde, alt afhængigt af vejret. 

Som plastik, kan PLA og PSM være fast, blød, gennemsigtigt eller matteret. Det bruges ofte til coatings af engangskopper for at bevare koppens fasthed når der hældes væske i. Materialerne kan også bruges til engangsbestik eller -glas. PLA-produkter skal opbevares tørt og køligt for ikke at nedbrydes eller blive deforme, materialet tåler nemlig ikke varme over 40 grader. 

PSM er lig PLA, men er tilsat et additiv som gør at materialet kan tåle temperaturer på til 80 grader, og egener sig på den måde til varme drikke og retter, i forhold til PLA som egner sig bedst til kolde drikke og retter. 

-

 

Hvor kommer fiber fra?

Fibrene benyttet til produktion af vores fiberserie, kommer fra sukkerrør - og er også et miljøvenligt alternativ til produktion af engangsservice og emballager. 

Restmaterialet, også kaldet pulpen, som er tilbage efter alt sukkeret er udvundet af sukkerrørene, bruges til at støbe blandt andet produkter som tallerkener, skåle og låg. Materialet har en flot hvid farve og er meget stærkt. Produkterne produceret af sukkerfibre er meget stabile og gør det nemt at betjene en fibertallerken med kun en hånd, hvor engangstallerkener af plastik ofte er meget fleksible. Fiberprodukter tåler både varme og kolde retter. 

Vores engangsservice og -emballage produceret af sukkerrørsfiber tåler både varme og kolde retter, efter brug kan de komme med dit almindelige grønne affald, de er nemlig komposterbare og er skånsomme for vores jords ressourcer.

-

 

  Gå tilbage til toppen